Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
de kleine dondersteen
 
 
hij lacht
naar de wereld
trekt zijn eigen plan
 
het jeugdig
onbevangen is niet lang
aan hem blijven hangen
 
hij kent blikken
gebaren en gezichten
als een open boek
 
gevatheid en sturen
zijn voor hem een
voortborduren op zijn idee
 
iedereen gaat
gemakkelijk en in
vol vertrouwen mee
 
toch komt de
dubbele bodem
steeds meer in zicht
 
voelen ze dat zij
in gemakzucht voor
manipulaties zijn gezwicht
 
onschuldig lijkt
zijn lach maar de kleine
dondersteen is amper acht
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
op de keien
 
 
ik wist het licht
voelde donker
in slecht zicht
 
hield me staande
op de keien waar
anderen glijden
 
nog had ik perspectief
geen wanhoop in ogen
die niets meer geloven
 
je zwaaide en het
was geen afscheidsgroet
dat deed me goed
 
jij bepaalde richting
in mijn leven zonder
direct leiding geven
 
met lieve compromissen
maar naar het waarom
heb ik altijd moeten gissen
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
een laatste dans
 
 
ik vang gedumpte
zinnen die als protest
in bomen en struiken
zijn blijven hangen 

lente en zomer hebben
geschreven maar zijn voor
het oogsten door recensies
neerbuigend weersproken

 
weg uit een groeiend
behagen omdat anderen
hun bloei en succes
niet konden verdragen
 
in een laatste dans
gaan wij kleuren herfsten
ik hoop dat mijn vangst hun
overlevingskans zal versterken