Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Maurice Tornadi U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Was het echt wel alleen maar de kunst,
Welke de wereld veroverde?!
Defecten aantonen was de gunst,
Waarmee natuur ons betoverde.

Hoe wist deze toch kek welk defect,
We soms aan het bepraten waren?!
Dat had wel het nodige effect,
En bracht mensen niet tot bedaren.

Helaas drong dit niet tot experts door,
En media geloofden het niet.
Met Bijlmerrampen gingen ze voor,
Want waanidee deugde voor geen biet.

"11 septembertragisch" getuigen
Sommigen toch beter te weten.
De leiding had moeten betuigen,
Zulke drama's niet te vergeten.

Wie laat zich ook zo corrupt mollen,
Zonder er aanstoot aan te nemen.
Zo achterlijk blijven ze tollen,
Dat orkanen adem benemen.

Wijzer werden ze absoluut niet,
Al kwam men wat educatief om.
Bekennen gaf ook teveel verdriet,
Want wie het geloofde was wel stom.
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
sprak mij niet aan
 
 
ik zag de hand
voelde vingers
maar het echte
contact ontbrak
 
de band om
mijn maag
werd steeds strakker
in een vreemd ervaren
 
zelfs de tijd
tikte traag in
wachtende seconden
door verdichte lucht
 
een vage zucht
met de laatst
gemompelde woorden
brak het moment
 
in nieuw ontwaken
zijn er geen vragen
heb mij afgewend
de dood sprak mij niet aan
 
 

 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
de flowerpowergriet
 
 
de sloop
waart in de wijk
nog staan er naoorlogse
karkassen uit de snelle
nieuwbouw toentertijd
 
wat ooit een warm en
intiem thuis is geweest
wordt nu zonder enig
mededogen uiteengereten
gedoemd om te vergeten
 
nog resten sporen op
geverfde muren en behang
zij openbaren stukjes leven
uit verstreken jaren
hun wereld was niet bang
 
geordend vol structuur
afnemende kerkelijke censuur
bloeiend verenigingsleven
spetterend vuur in nieuwe muziek
de anarchistische flowerpowergriet
 
de huizen van vandaag
kennen geen vraag naar energie
zijn selfsupporting op ieder gebied
alleen achter de deuren heerst angst 
voor wat er morgen weer gebeuren zal