Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
bol gepramd
 
 
rood bewoog
de spraakwaterval
van hoog naar beneden
 
nooit even stil en
tevreden over het
spraakmakend heden
 
hoog opgezeild
klapperden oren
steevast verleden tijd
 
strengden ogen
de te volgen route
zonder mededogen
 
het boegbeeld
sneed bol gepramd
regelmatig de zelfkant
 
pas toen ik
je kuste verstomde
jouw vocale energie
 
met stilte aan het roer
begonnen we het aanleggen
omdat jij niets kon zeggen
 
 
wil melker
27/02/2020
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
de vale bron
 
 
je kristallen
lichten warm op in
hun gebroken stralen
 
uit de vale bron
van de winterzon
ontluiken alle kleuren
 
in een transparant
ontmoeten met
steenkoude sneeuw
 
uitgesponnen
hebben zij elkaar
aan het licht geregen
 
de plak is kakelvers
voor speelse vormen
een ware zegen
 
nog dekken zij lief
de wereld af maar in
de krakende vorst
 
vallen zij in scherp
glas heel onverwacht
als ijspegels van het dak
 
 
wil melker
26/02/2020
 
Er staat (c)opyright op de gedichten van Melker, Wil U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
 
tumultueus passeren
 
 
al spinnend
heb jij je weer
laten zien op
illustere plaatsen
als schim of
waaiend doek
maar zeker
nooit herkenbaar
alleen als het
echt moet
 
een vage
dwarreling die
de ooghoek
voor even vulde
bij nader inzien
alles weer 
snel verhulde
zonder dat  er
vingers op
werden gelegd
 
je raasde vol
geluid voorbij
in tumultueus
passeren
beschadigde je
zo her en der
een spiegelruit
waarvan barsten
scherven weer
als gift erfden
 
nog is het
niet voorbij
zijn haast
maakt plaats
voor een
volgende zucht
want in een
cyclisch vacuüm
komt wind
nooit tot rust
 
wil melker
25/02/2020