Welkom op het NETWERK VOOR DICHTERS.  De site wil dichters de kans geven hun eigen gedichten meer bekendheid te geven.  Vanaf heden kan IEDEREEN  INLOGGEN en zijn EIGEN GEDICHTEN onder zijn eigen naam TOEVOEGEN, WIJZIGEN en VERWIJDEREN. Alleen auteurs van gedichtennet kunnen gedichtennieuws inzenden!

Nog geen auteur van het Netwerk voor Dichters? U kunt pas auteur van gedichtennet.nl worden als u drie gedichten heeft ingezonden. U kunt hier de eerste drie gedichten inzenden. Vermeld daarbij uw auteursnaam. De corrector zal de gedichten bekijken en meestal binnen een dag plaatsen. Wanneer er op uw account 3 goedgekeurde gedichten staan, krijgt u een auteursaccount en kunt u voortaan zelfstandig uw gedichten inzenden. Ieder gedicht wat ingezonden wordt, wordt dan automatisch direct geplaatst.
Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat ook beledigende gedichten voor welke godsdienst of welk geloof dan ook, verwijderd worden. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.

Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.

in my head there is an ache
in my heart there is pain
in my veins stained blood
in my words soiled vowels

but in my soul
i am myself
but in my individuality
i am with you-


©gilly20200913

 

Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
if in any language
i should say
only in yours
would i say
'i love you'-

©gilly20200911
Er staat (c)opyright op de gedichten van Gilly U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
omdat vergeten niet
betekent vergeten worden
omdat wie ziet
moet omgorden
wat dementie nog biedt
geen uitgedoofde schakelborden-

©gilly20200910