Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

www.gedichtennet.nl is een onderdeel van www.gedichtensite.nl
Op www.gedichtensite.nl worden de religieuze gedichten gepubliceerd. www.gedichtennet.nl is ontstaan nadat bleek dat er ook behoefte was aan een Netwerk voor dichters waar men zijn nieuws en alle gedichten, in vele categorieën kan publiceren.

gedichtennet.nl is een onderdeel van www.gedichtensite.nl. Op de gedichtensite.nl staan voornamelijk christelijke gedichten. Wilt u toch op gedichtennet uw christelijke gedichten plaatsen, dan mag er niet meer dan 1 christelijk gedicht per week geplaatst worden op gedichtennet en dat gedicht mag niet al geplaatst zijn op de gedichtensite.nl. Zo voorkomen we dubbele content, Christelijke gedichten kunt u daarom beter plaatsen op www.gedichtensite.nl

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. De webmaster doet zijn best om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden maar kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ik niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Met de inzending van zijn of haar gedichten geeft een auteur toestemming voor publicatie op www.gedichtennet.nl. Het persoonlijk auteursrecht op de gedichten berust en blijft berusten bij de betreffende auteurs. Indien een auteur verwijdering van zijn of haar gedicht wenst, wordt binnen een redelijke termijn voldaan aan dit verzoek, ook is de dichter zelf in staat om zijn eigen gedichten te verwijderen. Mocht iemand in strijd met de geldende auteursrechten eigen of andermans werk aantreffen op www.gedichtennet.nl , dan wordt deze persoon verzocht dit door te geven. Vanzelfsprekend verwijderen wij de betreffende werken zo spoedig mogelijk.
De inzender gaat met het inzenden van een gedicht akkoord met toezending van een Nieuwsbrief van de gedichtensite, welke direct afgezegd kan worden.


Met het inzenden van een gedicht geeft de inzender automatisch toestemming dat anderen het ingezonden gedicht mogen gebruiken, mits de bron (www.gedichtennet.nl ) en de auteursnaam daarbij vermeld wordt.

Kwetsende, discriminerende, beledigende, aanstootgevende, pornografische of vulgaire  gedichten worden van de site verwijderd. Dit geldt ook voor de reacties op de gedichten. Bovendien geldt voor de reacties dat kritiek mag, maar dat het wel opbouwend moet zijn.
Foto’s of afbeeldingen zijn niet toegestaan bij een gedicht. Dit neemt teveel ruimte in en vertraagt de site. 
Ook links naar andere sites onder een gedicht mogen niet omdat links na verloop van tijd vaak wijzigen en dann staan er dode links op de site. 

www.gedichtennet.nl kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schending van auteursrechten dan ook. www.gedichtennet.nl is bevoegd om gedichten en andere inzendingen naar eigen inschatting te verwijderen. www.gedichtennet.nl kan niet worden verplicht gedichten te publiceren. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor inhoudelijke en auteursrechtelijke aspecten van publicatie. Alle correspondentie betreffende bovengenoemde zaken, kunnen worden verstuurd via het interne formulier op de site:
https://www.gedichtennet.nl/contactredactie