Er staat (c)opyright op de gedichten van Nicolai, Fedde U mag dit gedicht alleen gebruiken als u de auteursnaam en eventueel de website daarbij vermeldt.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Hij heeft voor mijn zonden geleden
En voor mijn behoud gestreden
Het is Jezus, die mij Zijn liefde geeft.
 
Jezus, Hij stond op uit het graf
En heeft de dood overwonnen
Een nieuw leven is begonnen
Dank Jezus,  voor wat U  mij gaf.
 
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Jezus, mijn Heiland , mijn kracht
Hij heeft alles voor mij volbracht
En Hij is het die mij leven geeft.
 
Jezus, leven van mijn leven
Dank voor alles wat U voor mij deed
Wil bij mij blijven in vreugde en leed
En wil mij Uw troost en zegen geven.