Ghislaine Vandevoorde

Ghislaine Vandevoorde

ArtikelCategorieAangemaakt
mistGedichten05/24/2020 12:37:11
met ingehouden ademGedichten05/24/2020 12:33:11
desertsandGedichten05/24/2020 12:28:13
you, maybe meGedichten05/24/2020 12:23:19
bleedingGedichten05/24/2020 12:16:35
métamorphoseGedichten05/24/2020 12:14:47
alles kanGedichten05/24/2020 12:06:36
hier, niet nuGedichten05/24/2020 12:04:33
winterwordsGedichten05/24/2020 11:59:19
steeds meer verledenGedichten05/24/2020 11:55:06
anders mezelfGedichten01/04/2020 17:16:10
afdrukGedichten01/04/2020 17:13:14
Elfchen (11woorden)Gedichten01/04/2020 17:07:47
pijnGedichten01/04/2020 17:06:07
haikuGedichten01/04/2020 17:02:30
haikuGedichten01/04/2020 16:58:13
tot ik haar ontmoetteGedichten01/04/2020 16:55:14
mijmeringGedichten11/16/2019 18:31:34
-past- parallelismGedichten11/16/2019 18:30:28
kouderGedichten10/22/2019 19:48:05
LaterGedichten10/22/2019 19:45:45
een kwartuur of watGedichten10/22/2019 19:42:18
In Flanders fieldsGedichten10/22/2019 19:40:16
wingsGedichten10/22/2019 19:37:36
liefGedichten10/22/2019 19:36:15
étincelle de ma démenceenceGedichten09/26/2019 11:54:15
volle maanGedichten08/23/2019 12:53:47
buiGedichten08/23/2019 12:50:44
the moonGedichten08/23/2019 12:48:57
wasted spaceGedichten08/23/2019 12:43:32
wil ik jou onbekend zijnGedichten08/23/2019 12:41:33
en mijn huidGedichten08/23/2019 12:38:25
15 wordsGedichten08/23/2019 12:37:24
ifGedichten08/23/2019 12:35:48
daarGedichten08/23/2019 12:32:50
elfchenGedichten08/23/2019 12:30:21
Alice fellGedichten08/19/2019 12:31:06
d’être nympheGedichten08/17/2019 17:30:41
niets andersGedichten07/28/2019 17:18:09
met mijn penGedichten07/28/2019 17:13:42
if we met Gedichten07/28/2019 17:01:11
an instantGedichten07/28/2019 16:57:13
waar kan ik je vindenGedichten07/28/2019 16:54:30
petite mentionGedichten07/28/2019 16:52:05
ton nomGedichten07/28/2019 16:35:53
taalGedichten07/28/2019 16:32:21
not knowing Gedichten07/28/2019 16:30:16
whatGedichten07/28/2019 16:16:39
Fragment van afscheidGedichten05/04/2019 18:30:12
oblivionGedichten05/04/2019 18:25:39
Ghislaine Vandevoorde
Ghislaine Vandevoorde
Wervik