Maurice Tornadi

Maurice Tornadi

ArtikelCategorieAangemaakt
het Tornadokippenhok Gedichten02/11/2019 00:33:14
Tornadotoetsverslaving Gedichten02/07/2019 19:59:27
de TornadoknalGedichten01/22/2019 21:42:36
de Tornadotoets Gedichten01/18/2019 14:16:37
de Tornado-OntmantelingGedichten01/03/2019 00:59:24
TornadohangpassagiersGedichten12/22/2018 13:31:23
TornadololtrapperijGedichten12/21/2018 12:07:03
de TornadotestvluchtGedichten12/17/2018 17:04:19
de Tornado ResetGedichten12/07/2018 13:52:56
TornadowildebeestenGedichten12/01/2018 09:37:22
de Tornado-Ondergang Gedichten11/27/2018 23:55:04
Tornado-OnwijsheidGedichten11/22/2018 22:06:50
Kosmische TornadorecyclingGedichten11/17/2018 12:50:46
Toffe Tornadoproefkonijnen Gedichten11/12/2018 21:10:55
TornadowoestenijGedichten11/08/2018 23:07:54
de TornadozelfmoordplegersGedichten11/05/2018 09:51:52
TornadohalzenGedichten10/08/2018 19:51:45
de Tornadorevolutie Gedichten09/20/2018 13:19:16
het TornadolekGedichten09/09/2018 11:57:03
TornadoslampampersGedichten08/29/2018 12:28:51
Verknipt TornadozooitjeGedichten08/19/2018 11:26:07
Tornadobedriegers Gedichten06/24/2018 10:36:09
het Tornadobombardement Gedichten06/20/2018 00:01:20
de Tornadoklokkenluider Gedichten06/13/2018 11:37:58
TornadorechtspraakGedichten06/06/2018 12:28:16
TornadoslingerapenGedichten06/01/2018 12:13:21
Tornado-ApekoolGedichten05/25/2018 11:37:18
het Tornadomirakel Gedichten04/30/2018 08:43:08
de TornadolellebellenclubGedichten04/19/2018 00:11:32
TornadogekteGedichten02/14/2018 13:19:31
de Tornado-OplossingGedichten02/10/2018 11:16:52
de Tornado-Aha Erlebnis Gedichten02/07/2018 17:25:15
de TornadoploertenstreekGedichten02/04/2018 14:28:27
de Tornado-OnthullingGedichten01/16/2018 23:55:21
de TornadojachtGedichten01/05/2018 23:11:33
de Tornado-Aanmoediging Gedichten01/01/2018 12:52:37
TornadostumperdsGedichten12/21/2017 15:02:40
het TornadotranendalGedichten12/19/2017 12:47:56
Tornadoharikiri Gedichten12/17/2017 11:00:51
TornadomalaiseGedichten12/13/2017 11:19:10
Afrika de Bron der Mensheid Gedichten12/08/2017 15:34:50
de Tornado-Instinker Gedichten11/09/2017 10:26:23
Wat een Tornado-Ondierentuin Gedichten11/08/2017 10:39:04
het Tornadosaluut Gedichten10/23/2017 19:13:55
Tornado-OngedierteGedichten10/13/2017 14:09:40
de TornadowekkerGedichten10/08/2017 23:56:22
de TornadozweepslagGedichten09/29/2017 13:34:02
Arme TornadodierenGedichten09/13/2017 11:09:12
het TornadobomtijdperkGedichten09/10/2017 12:11:57
Tornadoproefkonijnen Gedichten09/08/2017 19:06:45
Maurice Tornadi
Maurice Tornadi
Na mijn niet afgeronde studie voor vliegtuigbouwkundig ingenieur, heb ik sinds juli 1980 onderzoek verricht naar de neveneffecten van het transport, wat reeds met een educatieve "tornadoproef" op een vliegtuig op 6 oktober 1981 bij Moerdijk vruchten afwierp, en een gerezen transportpandemie in de kiem kon worden gesmoord, voordat daar een atoomoorlog aan te danken had kunnen zijn geweest.
Hierover is mijn gedichtenbundel "the Tornado Sword" op 13 juni dit jaar verschenen, en deze is nu reeds over de gehele wereld tot in Japan en Australië toe online verkrijgbaar, in Nederland bij "van Stockum" onder "printing on demand" exemplaren.

ISBN-10: 3710300789
ISBN-13: 978-3710300783

Van deze gedichtenbundel krijg je de indruk, dat we onze nek niet zo educatief door alle ecologische terugslag om moeten laten blijven draaien, waarna we elkaar weer als wilden te lijf plegen te gaan. Een wilde "tornado-eendenjacht" schijnt sinds de jaren tachtig, zodoende reeds enige miljoenen op de meest afgrijselijke wijze het leven te hebben gekost!

Het zou uiteraard fantastisch zijn, als hier ook nog het wetenschappelijke bewijs voor zou kunnen worden geleverd, waar mijn crowdfunding ten behoeve van een excursie erover op www.projectgeld.nl/Project/493 voor wordt gehouden, waarbij statistisch beschouwd sprake zal blijken te zijn van zo'n kunstmatig "windhozenlaantje" tussen Delft en Moerdijk, zoals reeds zo vaak met geringe "tornadoterugslag" in de vorm van een wervelwind isgebleken.


CRASHEN ALS DE BESTE

De industriële ontwikkeling van de mensheid leidde binnen enkele eeuwen tot diens totale vernietiging met wereldoorlogen, ware het niet dat een atoomoorlog meermalen op het nippertje kon worden voorkomen. Met het toelaten van de “vliegrampenfilms” dreigde men bijvoorbeeld het publiek, en mogelijk zelfs de hele wereld een dergelijke catastrofe in te kunnen entertainen. Men kon alle gerezen problemen met de luchtvaart alleen nog maar laten escaleren, en sloeg met de botsing tussen twee jumbojets van Amerika en Nederland in 1977 op de landingsbaan van Tenerife aan het “supercrashen”. Ruim vijfhonderd mensen vonden bij deze ramp de dood! Vele jaren later zou slechts een Japanse jumbojet dit aantal weliswaar in diens eentje nog benaderen, toen het vertikale kielvlak los had gelaten, dankzij een probleem met het schot van het laadruim.

Een dergelijke situatie vroeg in de Koude Oorlog om een adequate aanpak met al die atoombommen, welke Oost en West op elkaar gericht hielden. Één van de neveneffecten van het testen van atoombommen was het uitvallen van elektronische apparatuur aan boord van toestellen, dankzij de elektromagnetische schokgolf ervan. Dit effect zou behalve door de schrik, welke deze testen bij de bevolking overal ter wereld veroorzaakten, menige vliegramp op diens geweten kunnen hebben gehad. Een ander probleem leverde het gebruik van computers op bij de operator, welke van al die automatisering van formules en data maar al te gek kon worden. Dit bood nou bij elkaar, dankzij het feit dat atoombommen alleen maar uit konden worden gevonden door de ontwikkeling van de computer, de mogelijkheid om met een superieur rekenprogramma voor de ligger van een vleugel een virtuele “vliegrampenshow” te houden, waarbij een defect demonstratief met behulp van een met magneetkaartjes uitgeruste programmeerbare zakrekenmachine aan het licht kon worden gebracht!

Na eerst een theoretisch patent te hebben ontwikkeld voor het tegengaan van “impulsbreuk”, de wijze waarop een plank een karateklap slecht kan overleven, met behulp van een nog hypothetisch systeem voor de demping van de schokken in de ophanging van de vleugel aan de romp, kon mijn patent geen fabrikant bereid vinden om dit te verwezenlijken. Onder de omstandigheden van de Koude Oorlog kon dit, met al die dwaze entertainment van de vliegrampenfilms, wel de bom van de ingeburgerde onveiligheid van de samenleving ten aanzien van vliegrampen laten ontploffen! Hier kon gelukkig rekening mee worden gehouden, door de ervan te verwachten “vliegrampenexplosie” met behulp van de ecologische “terugslag” ten aanzien van de industriële ontwikkeling, met een tornado te smoren. Hier kon ten eerste het gewraakte defect mee worden aangetoond, dat volgens de fabrikanten überhaupt niet voorkwam, en soms lijken ze niet eens wijzer te zijn geworden. Ten tweede bood dit de gelegenheid, om de te verwachten gestage ontwikkeling naar een atoomoorlog met behulp van een dergelijke fundamentele aanpak te keren. De transportpandemie, welke met het verongelukken van de Titanic en de Hindenburg vermoedelijk aan beide wereldoorlogen ten grondslag heeft gelegen, zou namelijk met zo’n gruwelijk lik op stuk beleid mogelijk kunnen worden opgelost. In de loop der jaren konden vele defecten op een dergelijke wijze aan het licht worden gebracht en met behulp van de martelaren van zulke rationele vliegrampen maatschappelijk worden geneutraliseerd. Bovendien liet 9/11 zien, dat na een dergelijk terroristisch treffen een jaar lang geen vliegrampen met lijnvliegtuigen meer in Amerika voorkwamen.

Door al deze schokken moet de mensheid toch ergens weer het gezonde verstand enigszins terug hebben gekregen, en het gerezen terrorisme werd zo goed mogelijk bestreden, al bleef men met het supercrashen van de luchtvaartwereld als luchtvaartpassagier zelf waarschijnlijk de allergrootste terrorist. Dit kwam telkenmale bijzonder goed met zo’n Bijlmerramp als op Amsterdam tot uiting, als de autoriteiten zulke vliegrampenshows slechts als waanidee in de rechtbank af konden doen. De media hebben dit met al hun onnozele berichtgeving, ook al lukte het ze wel om na zes jaar een dubieus artikel over zulke educatieve “tornadoproeven” op vliegtuigen te laten verschijnen na mij hierover te hebben geïnterviewd, uiteraard zelf weten te bewerkstelligen, en mijn collega-vliegtuigbouwers snapten er ook niet al te veel van. Zelfs na 9/11 waren onze rechters nog niet wijzer te krijgen.

Hoe kon een spelletje levensgevaarlijke schaak met vliegrampen tussen Oost en West, tot welke de Koude Oorlog in de tussentijd was vervallen, ook zo goed te misbruiken zijn voor het houden van zulke experimenten, welke maar één psychische overlevende op aarde kon tellen. Als de meest wilde “tornadoproefapen” konden ze zich enkel blijven vergapen aan zulke fenomenale wetenschappelijke experimenten, en al hun reacties en handelingen logen er verder niet om, terwijl ze zich enkel prinsheerlijk konden laten blijven misbruiken. Wat duurt het toch generaties, voordat de mensheid zich geestelijk van zo’n experiment kan herstellen, maar gelukkig wel zonder een atoomoorlog, welke niet velen zouden hebben overleefd, mee te hebben hoeven maken?! Hoe zou het verduisteren van zulke wetenschappelijke experimenten met vliegrampen en tornado’s, en het wereldwijd met Bijlmerrampen op hoofdsteden als waanidee af blijven doen ervan, toch geen grenzeloos misdrijf tegen de mensheid kunnen zijn geweest? Hoe eerder we de magische realiteit van zulke proeven inzien hoe beter! Daarvoor staat eventueel een “kamikaze-excursie” door het “windhozenlaantje” van de bakermat van het experiment tot de plek, waar het voor het eerst lukte om zo’n experiment te houden, ter onzer beschikking, zoals ik reeds meermalen aan den lijve heb mogen ervaren.

Kunnen niet enkel "11 septembertragische debielen" het blijven vergunnen om als achterlijke "tornadokleiduiven" af te worden geschoten, en experimenten, welke dit sinds 6 oktober 1981 bij Moerdijk denonstratief en zels nog educatief met vliegrampen als succesrijk gevolg aantonen, met Bijlmerrampen op hoofdsteden als waanidee af blijven doen?! Uiteraard zijn mensen, die in hun kunnen trappen, geen haar beter of al te opportunistisch bezig!
Rotterdam